ta-czekac.olawa.pl - My?li w g?owie pl?cz? si??
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
My?li w g?owie pl?cz? si??
A nogi same nios? mnie
Id?? tam, gdzie - nie wiem, id?? tam
I bardzo cz??sto chodz?? sam

Mo?e w ko??cu znajd?? co?
A mo?e b??dzie tylko z?o???
Albo sen normalny, sen po dniu
I mo?e wtedy wr??c?? tu ?

Mo?e wr??c?? tu

A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...
A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...
A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...
A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...

W g?owie pl?cze si??
My?li nios? mnie
Mo?e znajd?? co?
Mo?e tylko z?o???
Albo sen po dniu
Mo?e wr??c?? tu

Wr??c??...

A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...
A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...
A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...
A jak ? A jak ? A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...

Tak jak zwyk?y cz?owiek...
Tak jak zwyk?y cz?owiek...

A tak ! Tak jak zwyk?y cz?owiek...

Tak jak zwyk?y cz?owiek...
Tak jak zwyk?y cz?owiek...
Tak jak zwyk?y cz?owiek...
Tak jak zwyk?y cz?owiek...

poprzednia piosenka nastepna piosenka


SamobójstwaOstatnie chwile...podatki 2019